Sasniedzamais rezultāts

  • Hidrobūvju tehniķu mācību manēžas – tehnikas novietnes jaunbūves būvniecība;
  • Dienesta viesnīcas „Kalnamuiža 44” pārbūve;
  • Alsviķu teritoriālās struktūrvienības dienesta viesnīcas un mācību korpusu ēku savienotajā pārejā lifta izbūve un inženierkomunikāciju atjaunošana dienesta viesnīcā (siltā ūdens apgādes sistēmas izveidošana un kanalizācijas sistēmas atjaunošana); 
  • Mācību aprīkojuma iegāde prioritāro izglītības programmu "Hidrobūvju būvtehniķis" un "Lopkopības tehniķis" īstenošanas nodrošināšanai, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegāde un ierīkošana, sporta aprīkojuma iegāde.

Finansējums

EUR 2 122 165,00 (t.sk. ERAF finansējums – EUR 1 803 840,25 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 318 324,75.