2020. gada Karjeras atbalsta balvas ieguvēji 

Nominācija Balvas ieguvējs Veikums
karjeras izglītība Andris Arhomkins
  • izstrādājis karjeras metodiku Start Strong;
  • izstrādājis un organizējis Jauniešu karjeras un uzņēmējdarbības konkursu Start Strong 3+3
karjeras informācija Inta Lemešonoka sarakstījusi un izdevusi rokasgrāmatu „Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā. Rokasgrāmata skolotājiem” drukātā un elektroniskā formātā
karjeras izglītība Dace Briede-Zālīte
  • organizējusi karjeras nodarbības jauniešiem, lasot lekcijas par mērķu plānošanu un personības analīzes (DISC) metodiku karjeras izvēles noteikšanai
  • aktīvi darbojusies projektā „Proti un dari” ar riska grupas jauniešiem

2019. gada  Karjeras atbalsta balvas ieguvēji 

Nominācija Balvas ieguvējs
Gada cilvēks Diāna Šķēle
Gada pasākums Lolita Vanaga
Gada informatīvais/metodiskais materiāls Anita Laurena