Sasniedzamais rezultāts

  • Pārbūvēt divas dienesta viesnīcas (zēnu un meiteņu);
  • Veikt daļēju būvniecību esošajā sporta namā;
  • Aprīkot dienesta viesnīcas ar nepieciešamo aprīkojumu;
  • Iegādāties mācību aprīkojumu izglītības programmas “Būvniecība” ar kvalifikāciju Hidrobūvju būvtehniķis īstenošanai;
  • Iegādāties informāciju un komunikāciju tehnoloģijas;
  • Iegādāties dabaszinību kabinetu aprīkojumu.  

Finansējums

EUR 3 095 044,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 2 630 787,40 un valsts budžeta finansējums - EUR 464 256,60).