Sasniedzamais rezultāts 

  • Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma Lauksaimniecības tehnikas un automobiļu diagnostikas un remontu ēkas būvniecība, kurā plānots izvietot mācību darbnīcu un teorētisko apmācību telpas, nodrošinot telpas ar nepieciešamo aprīkojumu, mēbelēm un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām izglītības programmu „Autotransports”, „Lauksaimniecības tehnika”, „Mašīnzinības” un „Lauksaimniecība” īstenošanai;
  • Obligātā mācību priekšmeta “Sports” nodrošināšanai jāatjauno Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina  tehnikuma sporta zāles grīdas segums.

Finansējums

EUR 3 581 483,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 3 044 260,55 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 537 222,45).