No 2020. gada 12. augusta ir ieviests jaunais studiju un studējošo kreditēšanas modelis, kas paredz atvieglotus valsts garantētā kredīta saņemšanas nosacījumus. To kredītiestāžu sarakstu, kuras izsniedz studiju un studējošo kredītus, publicē Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā. Jaunais modelis paredz kredītu piešķiršanu ar Altum garantiju. Lai pieteiktos studiju vai studējošā kredītam ar Altum garantiju, topošajam studentam:

  • Jānoslēdz līgums ar augstskolu par studiju uzsākšanu. Kad tas izdarīts, augstskola 10 dienu laikā atjaunos informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā.
  • Jāiesniedz pieteikums studiju vai studējošā kredīta saņemšanai ar Altum garantiju kredītiestādes internetbankā vai filiālē. Pēc pieteikuma izvērtēšanas banka sazināsies ar katru interesentu un informēs par pieņemto lēmumu. 
  • Pozitīva iznākuma gadījumā jānoslēdz kredīta līgums kredītiestādes internetbankā vai filiālē. Altum garantiju banka piemēros pati pēc pieteikuma izvērtēšanas un līguma parakstīšanas – topošajiem studentiem nekas papildus nebūs jādara.

Jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr. 231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem”, kas stājās spēkā 2020. gada 24. aprīlī, paredz vairākas būtiskas priekšrocības. 

studiju_studejosa_kredita_jaunais_modelis

No 2020. gada 10. marta jaunu pieteikumu pieņemšana studiju un studējošā kredītiem studijām Latvijā ar valsts galvojumu 2020. gadā ir pārtraukta, balstoties uz starp Latvijas Republiku un AS SEB banku noslēgtajiem galvojuma līgumiem par studiju un studējošo kreditēšanas galvojuma izsniegšanu, kur noteikts, ka tie darbojas no 2018. gada 13. aprīļa līdz 2020. gada 30. martam.