Sasniedzamais rezultāts

Projekta īstenošanas vietā Rīgā:

  • Mācību korpusa pārbūve;
  • Mācību darbnīcu pārbūve;
  • Dienesta viesnīcas pārbūve;
  • Multifunkcionālas sporta zāles būvniecība un sporta laukuma pārbūve;
  • Modernizēt (M) vai izveidot (I) izglītības programmas: “Tūrisma un atpūtas organizācija” (M), “Lauku tūrisma pakalpojumi” (M), “Tūrisma pakalpojumi” (M), “Gaļas produktu ražošana” (I), “Pārtikas produktu kvalitātes kontrole” (I);

Projekta īstenošanas vietā Preiļos:

  • Īstenot dienesta viesnīcas pārbūvi Andreja Paulāna ielā 2a, Preiļos (iesk.teritorijas labiekārtošanu);
  • Nodrošināt izglītības programmu īstenošanu Preiļos, Sporta ielā 1: “Miltu izstrādājumu ražošana” (I), “Viesnīcu pakalpojumi (I);

Projekta īstenošanas vietās Rīgā un Preiļos:

  • Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
  • Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošana un jaunu kabinetu izveidošana;
  • Mēbeļu un aprīkojuma iegāde ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas mācību vides izveidei. 

Finansējums

EUR 13 467 941,00 (t.sk. ERAF finansējums EUR 11 447 749,85 un valsts budžeta finansējums - EUR 2 020 191,15).