Laiks Temats Mērķgrupa Organizatori Norises vieta Materiāli

16.09.2016.

Informatīvs seminārs par pieteikumu aizpildīšanu Nordplus kontaktsemināram Potenciālie semināra dalībnieki VIAA VIAA (Vaļņu ielā 1), 4. stāva zālē

14.01.2016.
plkst.10.00

Informatīvs seminārs par pieteikumu aizpildīšanu Nordplus programmas konkursam Potenciālie projektu iesniedzēji VIAA VIAA (Vaļņu ielā 1), 4. stāva zālē

12.01.2016.
plkst.10.00

Informatīvs seminārs par pieteikumu aizpildīšanu Nordplus programmas konkursam Potenciālie projektu iesniedzēji VIAA VIAA (Vaļņu ielā 1), 4. stāva zālē