Erasmus+
Erasmus semināra vizuālis

2024. gada 17. maijā no plkst. 9.00 līdz 10.00 notiks starptautisks vebinārs par Erasmus+ zaļo prioritāti “Zaļais rīts: Zaļā prioritāte un ilgtspēja profesionālajā izglītībā un apmācībā”. Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību un dalīties ar labo praksi un atziņām saistībā ar ilgtspējas jautājumiem un to integrēšanu profesionālajā izglītībā un apmācībā.

Pasākums tiek organizēts sešu valstu (Igaunijas, Īrijas, Latvijas, Lietuvas, Rumānijas un Somijas) Erasmus+ VET nacionālo atbalsta ekspertu tikšanās laikā, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra VET LV Team aktivitātes ietvaros.

Detalizēts ieskats vebināra norisē, pieteikšanās un piekļuves informācija:

  • Vebināra darba valoda: angļu

  • Norises vieta: MS Teams platforma

  • Reģistrēšanās vebināram līdz 16. maijam šeit

  • Piekļuves saite vebināram

Darba kārtība:

Igaunija

 

Katrin Rein un Kadi Kreis (Igaunijas VET Team komanda)

Horizontālās zaļās kompetences profesionālās izglītības un apmācības programmās, Juta Vallikivi (Tartu Mākslas skola)

Rumānija

 

Aradas Tehniskā koledža "Francis Neuman" (profesore Adina Avacovici)

Tehnikums "Horea" no Marghita (profesore Gabriela Sabau)

Latvija

Īss ieskats Erasmus+ starptautiskās sadarbības un mācību aktvitivitātes (TCA) pasākumā par zaļo domāšanu un praksi vides ilgtspējas veicināšanai (2024. gada 20.-22. marts, Rīga)

Aicinām iepazīties arī ar Eiropas Komisijas izstrādāto labās prakses apkopojumu par profesionālo izglītību un apmācību, akcentējot zaļo prioritāti.