Erasmus+
Cilvēki strādā pie datora

No 2024. gada 11. līdz 13. novembrim Spānijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizē Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) pasākumu – kontaktsemināru “Labā prakse pieaugušo izglītojamo mobilitātes īstenošanā” (Good practices in the implementation of Adult Learner Mobility), kas notiks Alkala de Enaresa, Spānijā.  

Seminārs organizēts ar mērķi izprast vispārējo ietvaru, aktivitātes un stratēģiju īstermiņa, ilgtermiņa un grupu pieaugušo izglītojamo mobilitātes veiksmīgai īstenošanai.

Semināra laikā dalībnieki:

  • izpratīs pieaugušo izglītojamo mobilitātes priekšrocības dalībniekiem un organizācijām;
  • uzzinās labo praksi, īstenojot pieaugušo izglītojamo mobilitāti Spānijas skolās un organizācijās no citām Erasmus+ programmas dalībvalstīm;
  • veicinās jaunpienācējas un pieredzējušas organizācijas pieteikties Erasmus+ programmā pieaugušo izglītības sektora mobilitātei;
  • veidos starptautiskus kontaktus un iegūs potenciālos partnerus saviem nākotnes projektiem.

Semināram aicināti pieteikties pieaugušo izglītības sektora (ADU) pārstāvji –jaunpienācēji un pieredzējuši Erasmus+ projektu īstenotāji.

Pasākuma detalizēts apraksts pieejams SALTO mājaslapā. Pasākuma darba valoda – angļu.

Pieteikšanās semināram līdz 2024. gada 30. jūlijam, iesniedzot šādus dokumentus:

Aizpildīti un parakstīti pieteikuma dokumenti jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050. Elektroniskā veidā iesniegti pieteikumi tiek pieņemti, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu (gan organizācijas pārstāvja, gan organizācijas paraksttiesīgās personas), nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Valsts izglītības attīstības aģentūra organizēs dalībnieku atlasi, balstoties uz pieteikuma veidlapās norādīto informāciju. 

Pieteikuma veidlapa un vērtēšanas kritēriji atrodami Erasmus+ programmas Sadarbības un mācību aktivitātes (TCA) sadaļā Dokumenti un veidlapas

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 3 vietas.

Atbalstītajiem dalībniekiem tiks segti faktiskie ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz TCA pasākuma norises vietai un atpakaļ pēc atgriešanās no TCA pasākuma un atskaites iesniegšanas. Uzturēšanās (nakšņošana) un ēdināšanas izmaksas semināra laikā nodrošinās uzņemošā puse. Citas izmaksas sedz pārstāvētā organizācija vai dalībnieks.

Pasākums tiek finansēts no 2023. gada Erasmus+ TCA konkursa budžeta.

Lūdzam iepazīties ar svarīgu informāciju par Erasmus+ TCA pasākumiem šeit

Ieva Stulpiņa

Vecākā eksperte
ieva.stulpina [at] viaa.gov.lv