Erasmus+
virietis uzvalka rada uz vitualo ekranu

2022. gada 18. janvārī plkst. 11.00-17.30 (pēc Latvijas laika) Eiropas Komisija (EK) organizē tiešsaistes informatīvo semināru par 2022. gada Erasmus+  iniciatīvas “Uz nākotni vērsti projekti” (Forward-Looking Projects) projektu konkursu, tā aktualitātēm un prioritātēm, kā arī projektu pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem. 

Uz nākotni vērstas partnerības ir liela mēroga, transnacionāli sadarbības projekti, kuru mērķis ir apzināt, izstrādāt, testēt un novērtēt augstas kvalitātes un inovatīvas digitālas pieejas mācību procesā, kā arī uzlabot izglītības un apmācību sistēmas Eiropā. Semināra darba kārtība ir pieejama EK Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras (EACEA) mājaslapā.

Plašāka informācija par iniciatīvu ir pieejama šeit, kā arī Erasmus+ programmas vadlīnijās.

Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar EACEA, rakstot e-pastu uz EACEA-POLICY-SUPPORT@ec.europa.eu.