Pilna laika studijas Eiropas Savienībā

Visiem ES un EEZ valstu pilsoņiem ir tiesības studēt kādā no šīm valstīm. Tas nozīmē, ka Latvijas valsts pilsonim ir tādas pašas iespējas studēt Francijā kā Francijas valsts pilsonim Latvijā. Arī studiju samaksa visiem ES valstu pilsoņiem ir vienāda. EEZ valstīs ārzemju studentiem mēdz būt lielāka studiju maksa.


Pilna laika studijas ārpus Eiropas Savienības

Studējot ārpus ES jārēķinās, ka būs jāmaksā lielāka mācību maksa un ļoti iespējams, ka būs nepieciešama arī vīza. Informāciju par studiju iespējām ārpus ES meklējiet oficiālās vietnēs ar valsts institūciju sagatavotu saturu. Var izpētīt arī konkrētu izglītības iestāžu mājaslapas.


Studentu apmaiņas programmas

Daudzas Latvijas augstskolas dažādu sadarbības projektu ietvaros saviem studentiem piedāvā iespēju apgūt atsevišķu studiju programmas kursu vai iziet praksi citas valsts augstskolā. Studentu apmaiņas programmas dod iespēju iegūt ne tikai jauna veida zināšanas un pieredzi izvēlēto studiju virzienā, bet arī ļauj iepazīties ar citas valsts kultūru un tradīcijām. Noskaidro, kādas iespējas piedāvā Tava izvēlētā augstskola!


Vai Tu zini, ka:

I 48 valstis ir parakstījušas tā saukto Boloņas deklarāciju, kas paredz sadarbību vienotā augstākās izglītības telpā. Tam ir divi iemesli:

  • Eiropas Savienības paplašināšanās veido kopīgu darba tirgu un valstīm savā starpā ir nepieciešamība saskaņot izglītības sistēmas.
  • Deklarācija paredz iegūto grādu un studiju programmu saskaņošanu. Visā Eiropā notiek pāreja uz bakalaura un maģistra līmeņa izglītību, tas atvieglo diplomu savstarpējo atzīšanu, kopīgu zinātnisko un profesionālo grādu sistēmas veidošanu Eiropas augstskolu starpā, kā arī veicina Eiropas augstākās izglītības konkurētspēju.

II Boloņas deklarācija balstās uz:

  • trijiem cikliem augstākajā izglītībā — bakalaura studijām, maģistrantūru un doktorantūru;
  • kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas izveidošanu;
  • mobilitātes veicināšanu;
  • Eiropas sadarbības veicināšanu.

III Iegūtajam augstskolas diplomam tiek izveidots pielikums, kas satur informāciju par iegūto izglītību, kredītpunktiem un izglītības sistēmu. Šāds pielikums bez maksas tiek izsniegts tiem studentiem, kuri absolvē augstskolu sākot no 2005. gada.

Informāciju par diplomu pielikumiem meklējiet Akadēmiskās informācijas centra mājaslapā.