Mazie, vidējie uzņēmumi, nodibinājumi un apvienības

Svešvalodu mācīšanas un apguves projektu konkurss
Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts
Starptautiska praktikantu uzņemšana