Uzsākta pēcdoktorantūras pētniecības 4. atlases kārtas pētniecības pieteikumu īstenošana

07.01.2021

PostDoc 4. kartas vertesanas rezultati

2020. gada beigās Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) noslēdza pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 4. atlases kārtā iesniegto pētniecības pieteikumu administratīvās un zinātniskās kvalitātes vērtēšanas procesu un izziņoja pieņemtos lēmumus visiem pētniecības pieteikumu iesniedzējiem. Šobrīd ir uzsākta pēcdoktorantūras pētniecības 4. atlases kārtas pētniecības pieteikumu īstenošana.

Kopumā īstenošanai ir apstiprināti 79 pētniecības pieteikumi, savukārt noraidīti 92 pieteikumi. Tāpat zinātniskās kvalitātes vērtēšanas rezultātā divi rūpnieciskie pētniecības pieteikumi bija noteikti kā fundamentālie, proti, mainījās fundamentālo un rūpniecisko pētniecības pieteikumu skaits, tāpēc rezultātā ir iesniegti 42 fundamentālie un 129 rūpnieciskie pētījumi.

No 129 rūpnieciskiem pētniecības pieteikumiem 15 ir ar saimniecisko darbību saistīti, savukārt 114 – ar saimniecisko darbību nesaistīti pētījumi. 10 no 15 rūpnieciskiem ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem ir uzaicināti parakstīt 4. atlases kārtas pētniecības pieteikumu īstenošanu. Trīs pētniecības pieteikumi ir noraidīti nepietiekamas zinātniskās kvalitātes dēļ, viens pieteikums ir noraidīts administratīvās vērtēšanas nepapildināmo kritēriju vērtējuma dēļ, bet viens komersants attiecās īstenot pētniecības pieteikumu.

Ar saimniecisko darbību nesaistīti ir apstiprināti 59 pētījumi, savukārt 55 ir noraidīti. 20 pētījumi ir noraidīti zinātniskās kvalitātes kritēriju vērtēšanā, savukārt 34 pieteikumi ir noraidīti, jo pētniecības pieteikumu apstiprināšanai šīs atlases kārtas ietvaros rūpniecisko pētījumu īstenošanai nebija pietiekams finansējums, viens pieteikums ir noraidīts administratīvās vērtēšanas nepapildināmo kritēriju vērtējuma dēļ.

No 42 fundamentāliem pētniecības pieteikumiem apstiprināti ir 10, savukārt 14 ir noraidīti zinātniskās kvalitātes kritēriju vērtēšanā, 18 – noraidīti finansējuma trūkuma dēļ fundamentālo pētījumu īstenošanai šīs atlases kārtas ietvaros.

Lielākā daļa apstiprināto pētniecības pieteikumu iesniedzēju, ņemot vērā saskaņotos un parakstītos līgumus, ir uzsākuši savu pētījumu īstenošanu ar 2021. gada 1. janvāri, kamēr daži pētījumi tika uzsākti jau 2020. gada decembra vidū. Visu pētniecības pieteikumu īstenošanas ilgums ir līdz 30 mēnešiem ar obligāto noslēguma termiņu 2023. gada 30. jūniju, ņemot vērā Eiropas Savienības fondu projekta "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" noslēgumu.