Par Euroskills

EuroSkills ir starptautisks profesionālās meistarības konkurss jauniešiem, kurā vairāk kā 30 dalībvalstu pārstāvji demonstrē un salīdzina savas profesionālās prasmes un konkurētspēju ar citu valstu jauniešiem. EuroSkills ir iespēja gūt personīgus panākumus, prezentēt savas valsts profesionālās izglītības kvalitāti, salīdzināt profesionālās kompetences, sekmēt konkurētspēju, tāpat vairot profesionālās izglītības popularitāti un pievilcību.

Pirmais Euroskills konkurss notika 1998. gadā. Mijoties ar pasaules līmeņa sacensībām Worldskills, Euroskills notiek ik pēc diviem gadiem.

EuroSkills - lielākais Eiropas profesionālo prasmju pasākums 

Dalībnieki Sacensībās var piedalīties jaunie profesionāļi vai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no 17 līdz 25 gadiem.
Dalībvalstis

Austrija, Beļģija, Kipra, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Ungārija, Itālija, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice, Horvātija,  Islande, Kazahstāna, Montenegro, Krievija.

Organizatori

EuroSkills organizē Eiropas prasmju veicināšanas organizācija (European Skills Promotion Organisation ESPO). Tā dibināta 2007. gadā, lai ar starptautisku sacensību un citu aktivitāšu palīdzību attīstītu un veicinātu izcilas profesionālās prasmes un iemaņas. Tomēr nozīmīgākais ESPO uzdevums ir  organizēt “EuroSkills” konkursus.

Papildu informācija

Kontaktpersona: Valts Jirgensons, valts.jirgensons@viaa.gov.lv, 67201171