Nozaru jauno profesionāļu meistarības konkursi 

Nozaru jauno profesionāļu meistarības konkursi reizi gadā tiek organizēti sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm, iesaistot attiecīgo nozaru ekspertus. 

Konkursus organizē, lai sekmētu profesionālās izglītības attīstību Latvijā un veicinātu sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm.

Nozaru jauno profesionāļu meistarības konkursos: 

      • popularizē nozares;
      • noskaidro labākos starp labākajiem topošajiem nozares darbiniekiem; 
      • novērtē topošo nozares darbinieku prasmes un iemaņas izvēlētajās profesijās.


2020. gadā prasmju konkursi notiks šādās nozarēs:

NozareDatums
Augkopība 23.09.2020.
Ceļu būve 06.-07.10.2020.
Dzelzceļa transports pārcelts (datumi tiks precizēti)
Dzelzceļa pakalpojumi pārcelts (datumi tiks precizēti)

Nozaru konkursus organizē ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – Projekts) apakšdarbības atbalstu.