2017./2018. gada konkurss (JTC 2018) par tēmu “Starptautiski pētniecības projekti par hipotēzēs balstītu integrētu daudzveidīgu –omics platformu lietojumiem reto slimību cēloņu atklāšanai un/vai funkcionālajai validācijai”.

E-RARE-3 (reto slimību pētniecības jomā)

Konkursā var iesniegt pētījumus četros virzienos:

  1. Kombinētas daudzveidīgas –omics pieejas, kas papildina klasisko genomikā balstīto gēnu meklēšanas stratēģiju: epigenomika, transkriptomika, metabolomika, proteomika u.c. un to pielietojumi vadošo hipotēžu pārbaudei
  2. Klīnisko vai bioloģisko atradņu, kas iegūtas ar –omics tehnoloģijām, funkcionālā validācija
  3. Pētījumi par kombinēto –omics pieeju lietojumiem tādām retajām slimībām, kurām izraisošie gēni ir zināmi, lai iegūtu izpratni par slimības patofizioloģiju
  4. Koncepciju un metožu izstrāde un pielietojums slimību grupu patogēno rādījumu noteikšanai, ko var izmantot kā pieeju, lai atklātu jaunus slimību noteicošos gēnus un veiktu patoloģiskā stāvokļa izpēti.

Netiek atbalstīti intervences klīniskie pētījumi, retās infekcijas slimības, retie audzēji.

Konkurss notiks divās kārtās

Laika grafiks   2017. gada 7. decembris Izsludināšana
2018. gada 6. februāris plkst. 18.00 pēc Latvijas laika Pirmās kārtas pieteikumu iesniegšanas termiņš
2018. gada maija sākums Pirmās kārtas projektu izvērtēšana un rezultātu paziņošana, veiksmīgo konsorciju uzaicināšana iesniegt pilno projektu
2018. gada 19. jūnijs plkst. 18.00 pēc Latvijas laika Otrās kārtas (pilno) pieteikumu iesniegšanas termiņš
2018. gada jūlija otrā puse Ekspertu vērtējumu atspēkošana (rebuttal)
2018. gada oktobra sākums Konkursa rezultātu paziņošana
2018. gada beigās/ 2019. gada sākumā Veiksmīgo projektu uzsākšana