2019. gada 5. decembrī Rīgā norisinājās OSMOZE programmas komisijas sanāksme, kurā tika apstiprināti šādi projekti īstenošanai 2020. - 2021. gadā:

Nr.p.k. Institūcija Projekta vadītājs Projekta nosaukums
1.  Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts Aivars Vembris Virsmas plazmonu uzlabota organisko materiālu pastiprinātā spontānā emisija
2. Latvijas Universitāte Mārcis Auziņš Stāvokļu sajaukšanās sārmu metālu atomos un dimēros ārējā magnētiskajā laukā
3. Latvijas Universitāte Aleksandrs Rapoports Pētījums par anhidrobiozes un dehidratācijas-rehidratācijas mehānismiem raugu šūnās
4. Latvijas Kultūras akadēmija Anita Vaivade Nemateriālā kultūras mantojuma kvalificēšana un diskvalificēšana: lēmumu pieņemšanas vietas ​

 

2017. gada 4. decembrī Parīzē norisinājās OSMOZE programmas komisijas sēde, kurā tika apstiprināti šādi projekti īstenošanai 2018. - 2019. gadā:

Nr.p.k. Institūcija Projekta vadītājs Projekta nosaukums
1. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Kaspars Tārs Pie vīrusveidīgajām daļiņām piesaistīto antigēnu strukturālie pētījumi ar fāzes KMR 
2. Latvijas Organiskās sintēzes institūts Gunārs Duburs Jaunu poli-ADP_ribozes polimerāzes inhibitoru meklējumi starp 1,4-dihidropiridīnu atvasinājumiem 
3. Latvijas Universitāte Guntars Kitenbergs Fluktuāciju parādības magneto-mikrohidrodinamikā 
4. Latvijas Organiskās sintēzes institūts Vitālijs Romanovs Hipersaites hiperkoordinētos 14.grupas (M=SI, Ge) metālorganiskajos savienojumos: konstruēšana, sintēze un fizikāli-ķīmiskie pētījumi 
5. Latvijas Universitāte Jelena Vladimirska Taksinomija un aproksimācija dabiskajās valodās 
6. Latvijas Universitāte Linda Daniela Plaisa starp politikas plānošanas dokumentiem un realitāti augstākās izglītības digitalizācijā 

 

2016. - 2017. gadā OSMOZE īstenotie projekti:

Nr.p.k. Institūcija Projekta vadītājs Projekta temats 
1. Latvijas Organiskās sintēzes institūts Dr.chem. Raivis Žalubovskis Bakteriālo ogļskābes anhidrāžu multivalentie inhibitori: molekulārā inovācija pretinfekcijas līdzekļu laukā
2. Latvijas Universitātes Fizikas institūts Dr. phys. Andris Bojarēvičs Nanodaļiņu iemaisīšana metāliskos sakausējumos ar impulsveida elektromagnētisko iedarbību
3. Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts Dr.chem. Donāts Erts ALD uz grafēna pielietojumam optiskos biosensoros
4. Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts Dr. phys. Teodora V. Kirova Dipola blokādes/antiblokādes efekta kontrole Ridberga atomu ansambļos ar elektromagnētiskā lauka palīdzību
5. Latvijas Kultūras akadēmija Anita Vaivade, PhD in Arts Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma tiesību salīdzinošs pētījums