Finansiāla atbalsta saņemšanai atbalsta pretendents Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA) iesniedz pieteikumu par atbalsta piešķiršanu

Eiropas Savienības pētniecības, inovāciju, tehnoloģiju attīstības un demonstrācijas programmu pieteikumu par atbalsta piešķiršanu projekta īstenošanai vērtēšanas kārtība 

VIAA slēdz līgumu ar atbalsta pretendentu par projekta īstenošanu, izmantojot parauglīguma veidlapu

 Atskaites par projekta posma īstenošanu veidlapa

Finanšu atskaites par projekta posma izpildi veidlapa

Vadlīnijas finanšu atskaites sagatavošanai

Iesniegums atbalsta saņemšanai COST programmas akcijai

Iesnieguma atbalsta saņemšanai COST programmas akcijai pielikums “Nepieciešamā finansējuma aprēķins” 

Pieteikums dalībai COST programmas akcijā

Iesniegums dalībai ERA-NET Cofund projektā