Nr.p.k.

Finansējuma saņēmēja nosaukums

Atbalstīto projektu skaits

Kopējā atbalsta summa (EUR)

1

Latvijas Universitāte

16

31000

Rīgas Tehniskā universitāte

8

15000

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

8

15000

Elektronikas un datorzinātņu institūts

6

13000

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

4

8000

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

2

3000

SIA RITOLS

2

3000

VZI APP Fizikālās Enerģētikas institūts

1

1500

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

1

1500

10 

Daugavpils Universitāte

1

2500

11

SIA ALINA

1

1500

12

SIA "BC manufaktūra"

1

1500

KOPĀ

51

96500

Nr.p.k.

Finansējuma saņēmēja nosaukums

Atbalstīto projektu skaits

Kopējā atbalsta summa (EUR)

1

Latvijas Universitāte

19

35500

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

10

15000

Elektronikas un datorzinātņu institūts

9

15500

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Open Solutions Center"

5

7500

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKODOMA"

4

7000

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

3

6500

Fizikālās enerģētikas institūts

2

4000

Rīgas Stradiņa universitāte

2

3000

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

2

3000

10 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'SunGIS"

1

1500

KOPĀ

57

98500

Nr.p.k.

Finansējuma saņēmēja nosaukums

Atbalstīto projektu skaits

Kopējā atbalsta summa (EUR)

1.

Latvijas Universitāte

18

34155,5

2.

Elektronikas un datorzinātņu institūts

11

23500

3.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

4

7000

4.

Nodibinājums "Baltic Studies Centre"

3

5500

5.

Rīgas Tehniskā universitāte

3

5500

6.

Nodibinājums "Vides risinājumu institūts"

2

4000

7.

Latvijas Kultūras akadēmija, Zinātniskās pētniecības centrs

2

3000

8.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

2

3000

9.

SIA "GroGlass"

1

2500

10.

Daugavpils Universitāte

1

1500

11.

Latvijas Jūras akadēmija

1

1500

12.

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

1

1500

13.

SIA "Ritols"

1

1500

14.

SIA "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs"

1

1500

KOPĀ

51

95655,5

Nr.p.k.

Finansiālā atbalsta saņēmēja nosaukums

Kopējais finansiālais
atbalsts (EUR)

Atbalstīto projektu
skaits

1

Latvijas Universitāte

20155

11

2

SIA „Tilde"

20000

12

3

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

15500

9

4

SIA „Ekodoma”

10500

7

5

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

6500

3

6

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

6000

4

7

Nodibinājums „Baltic Studies Centre"

4500

3

8

Rīgas Tehniskā universitāte

4000

2

9

Daugavpils Universitāte

2500

1

10

SIA „Ceļu Eksperts"

1500

1

11

SIA „HEE Photonics Labs”

1500

1

12

Fizikālās enerģētikas institūts

1500

1

13

Nodibinājums „VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS"

1500

1

KOPĀ

95655

56

 

Nr.p.k. Iesniedzēja nosaukums Atbalstīto iesniegumu skaits Kopējais finansiālā atbalsta apmērs (EUR)
1. Rīgas Tehniskā universitāte 7 11 000
2. SIA Tilde 6 9 000
3.  Fizikālās enerģētikas institūts 6 8 000
4. SIA DPA 4 6 000
5. Latvijas Nacionālā bibliotēka 1 5 000
6. Latvijas Organiskās sintēzes institūts 5 5 000
7. Latvijas Universitāte 4 5 000 
8. Vidzemes augstskola  4 5 000 
9. Transporta un sakaru institūts 2 4 000
10. SIA HEE Photonics Labs 2 3 700 
11. Latvijas Lauksaimniecības universitāte  3 000
12. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts 2 3 000
13. SIA DME  1 3 000
14. Latvijas Jūras akadēmija  1 2 000 
15. Nodibinājums Baltic Studies Centre  2 2 000 
16. SIA Programmatūras testēšanas laboratorija  1 2 000 
17. SIA Photonic 1 1 485 
18. Daugavpils Universitāte  1 1 000
19. Elektronikas un datorzinātņu institūts  1 1 000 
20. Latvijas Biomedicīnas pētījumu centrs 1 1 000 
21. Latvijas Hidroekoloģijas institūts  1 1 000
22. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts  1 1 000 
23. Liepājas Universitāte 1 1 000 
24. Rīgas Stradiņa universitāte 1 000
25. SIA Squalio Cloud Consulting  1 1 000 
26. SIA Baltic Scientific Instruments 1 700
27. SIA KEPP EU 1 700 
KOPĀ:   62 87 585  

Nr.p.k.

Zinātniskās institūcijas nosaukums

Atbalstīto iesniegumu skaits

Kopējais piešķirtais finansiālā atbalsta apmērs (EUR)

1

Latvijas Universitāte

10

22 000

2

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

9

15 000

3

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts

4

7 000

4

Rīgas Stradiņa universitāte

3

7 000

5

Rīgas Tehniskā universitāte

4

7 000

6

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

3

6 000

7

Latvijas Biomedicīnas pētījumu centrs

2

5 000

8

Nodibinājums Baltic Studies Centre

2

4 190

9

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

1

4 000

10

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts

3

4 000

11

Latvijas Zinātņu akadēmija

2

3 500

12

Fizikālās enerģētikas institūts

2

3 000

13

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs

1

2 000

14

Daugavpils Universitāte

3

2 000

15

Rēzeknes Augstskola

1

500