BiodivReversa (Promoting & implementing joint programming to reinforce transnational research for the conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems) ir Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes projekts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā. Projekta īstenošana ir uzsākta 2020. gada 1. oktobrī un plānota līdz 2025. gada 30. septembrim.

BiodivReversa projektā sadarbojas 34 zinātni un pētniecību finansējošas nacionālās institūcijas, pārstāvot 19 Eiropas Savienības dalībvalstis (Austriju, Beļģiju, Bulgāriju, Čehiju, Dāniju, Franciju, Igauniju, Īriju, Latviju, Lietuvu, Nīderlandi, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Slovākiju, Somiju, Spāniju, Vāciju un Zviedriju) kā arī Brazīliju, Dienvidāfrikas Republiku, Maroku, Moldāviju, Norvēģiju, Šveici, Taivānu, Tunisiju un Turciju.

BiodivRestore mērķis ir veicināt starptautiski koordinētus pētījumus, kas risinātu degradēto ekosistēmu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un atjaunošanas jautājumus, tostarp koncentrējoties uz ūdens sistēmām. Projekta aktivitātes stiprinās nacionālo pētniecības programmu koordināciju, lai atbalstītu plaša spektra Eiropas un starptautisko politikas iniciatīvu īstenošanu ar zinātniski pamatotiem pierādījumiem, un tādējādi sekmētu saglabāto un atjaunoto ekosistēmu un to bioloģiskās daudzveidības labāku pārvaldību. veicinot pētniecības sadarbību pāri valstu robežām un disciplīnām un atbalstot dialogu un sadarbību starp akadēmiskajām aprindām un  ieinteresētajiem nozares pārstāvjiem, tādejādi palielinot veikto pētījumu ietekmi uz politiku un praksi. BiodivRestore veicinās tīklu veidošanu un zinātniskās sabiedrības kapacitātes stiprināšanas pasākumus šajā jomā. Visbeidzot, BiodivRestore palīdzēs stiprināt saites starp BiodivERsA un kopējās programmēšanas ierosmi WATER JPI, lai uzlabotu sadarbību ūdens resursu, ūdens ekosistēmu un ilgtspējīgas bioloģiskās daudzveidības pārvaldības jautājumu risināšanā.

Detalizēta informācija BiodivResore projektu atrodama Biodiversa asociācijas mājaslapā

BiodivRestore projekta koordinators ir Francijas Bioloģiskās daudzveidības pētījumu fonds.

Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra.