ENUAC projektu pieteikumu konkurss

Projektu konkurss “Urbānā pieejamība un savienojamība” (ENUAC) ir atvērts projektu pieteikumiem šādās pētniecības tēmās:

  1. Integrētā pieeja ilgtspējīgai urbānai mobilitātei, transporta un zemes resursu izmantošanai un digitālajai savienojamībai
  2. Inovatīvas mobilitātes sistēmas un pakalpojumi, lai padarītu urbāno mobilitāti ilgtspējīgu
  3. Urbānās telpas reorganizācija un transformācija, lai nodrošinātu ilgtspējīgu urbāno mobilitāti un pieejamību lokālā līmenī, ielas un apkaimes mērogā
  4. Efektīva politika, virzoties uz urbānās pieejamības un savienojamības ilgtspējību
  5. Cilvēku uzvedības un perspektīvas pētījumi, lai virzītos uz urbānās pieejamības un savienojamības ilgtspējību

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem. Projektiem paredzēts līdzfinansējums no programmas Apvārsnis 2020 (Cofund).

Konkursā piedalās finansējošās institūcijas no Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Kipras, Francijas, Vācijas, Itālijas, Latvijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas, Zviedrijas, Turcijas un Apvienotās Karalistes. Koordinators – Francijas Nacionālā pētniecības aģentūra (ANR).

Konkursa nolikumā sniegta detalizēta informācija par apakštēmām. Projektu konkurss divās kārtās. VIAA atbalstīs šajā konkursā tikai pētniecības projektus.

Laika grafiks: 

Līdz 2020. gada 17. martam 14:00 pēc Latvijas laika

Pirmās kārtas projektu iesniegšana

2020. gada maija vidus

Projektu vērtēšana un labāko uzaicināšana iesniegt otrās kārtas (pilno) projektu

Līdz 2020. gada 22. septembrim 14:00 pēc Latvijas laika

Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas gala termiņš

2020. gada decembris

Pilno projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansēšanai atbalstāmajiem projektiem

2020. gada decembris

Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem

2021. gada pirmais ceturksnis

Projektu uzsākšana

Papildu informācija: detalizēta informācija par projektu konkursu

Kontaktinformācija:

Uldis Berķis
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas 
vecākais eksperts
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv 
Tālrunis: +371-29472349