ERA CoBioTech (Cofund on Biotechnologies) ir programmas Apvārsnis 2020 ERA-NET Cofund aktivitātes projekts pētniecības veicināšanai biotehnoloģiju jomā. ERA CoBioTech projekts ir secīgs turpinājums iepriekšējiem ERA-NET projektiem: ERA-IB2 (ERA-NetforIndustrialBiotechnology)ERASysAPP (ERA-Net forAppliedSystemsBiology) un ERASynBio (ERA-Net forSyntheticBiology).

ERA CoBioTech galvenie mērķi ir:

  • sekmēt sinerģiju starp Eiropā pastāvošajiem finansējuma instrumentiem pētniecībai biotehnoloģijas jomā;
  • veicināt pārrobežu zināšanu apmaiņu;
  • uzsvērt bioekonomikas priekšrocības sabiedrībai
  • uzturēt un nostiprināt Eiropas pozīcijas biotehnoloģiju jomā.

ERA CoBioTech projekta īstenošanā piedalās 26 partneri no 22 dažādām valstīm, projektu koordinē Vācijas Pētniecības centrs Jülich (Forschungszentrum Jülich GmbH). Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra, nodrošinot finansējumu konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu Latvijas dalībniekiem. ERA CoBioTech projekta īstenošanas laiks ir no 2016. gada decembra līdz 2021. gada novembrim.

Plašāka informācija par projekta mērķiem un plānotajām aktivitātēm ERA CoBioTech projekta mājaslapā.

Latvijas pārstāve ERA CoBioTech projekta vadības grupā: