ERA-NET SusAn (European Research Area on Sustainable Animal Production Systems) ir Eiropas Komisijas programmas "Apvārsnis 2020" līdzfinansēts projekts inovatīvu risinājumu radīšanai ilgtspējīgai lopkopībai, lai nodrošinātu Eiropas iedzīvotājiem veselīgu un drošu pārtiku pietiekamā daudzumā, saglabājot dabas resursus, īpaši zemi un ūdeni, un samazinot atkarību no fosilajiem energoresursiem un to ietekmi uz vidi.

ERA-NET SusAn projektā sadarbojas 37 zinātni un pētniecību finansējošas nacionālās institūcijas, pārstāvot 21 Eiropas Savienības dalībvalsti, kā arī Norvēģiju un Turciju.

ERA-NET SusAn koordinators ir Vācijas Federālais lauksaimviecības un pārtikas birojs (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE).  

Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Kontaktinformācija: