ERA-PERMED projektu konkurss (JTC 2021)

Konkursa tēma: “Multidisciplināri projekti personalizētās medicīnas jomā – Klīniskā atbalsta instrumentu izstrāde Personalizētās medicīnas ieviešanai” (Multidisciplinary research projects on personalised medicine - development of clinical support tools for personalised medicine implementation)

ERA-PERMED konkursi balstīti modulārā struktūrā. 2021. gada konkursā visiem projektu pieteikumiem obligāti jāiekļauj 1B, 2, 3B moduļi. Savukārt 1A un 3A moduļi var tikt iekļauti, ja ir nepieciešams.

Pētniecības joma 1:

 “Fundamentālās pētniecības pārnese uz klīnisko pētniecību un tālāk uz pielietošanu

Pētniecības joma 2:

 “Dati un IKT”

Pētniecības joma 3:

 “Pētījumi par atbildīgu ieviešanu veselības aprūpē”

Modulis 1A: Preklīniskā pētniecība

 

Modulis 3A: Veselības ekonomikas pētījumi

Modulis 1B: Klīniskā pētniecība

Modulis 2B: Dati un IKT – virzība uz pielietojumiem veselības aprūpē

Modulis 3B: Ētiskie, likumiskie un sociālie aspekti

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Konkursā piedalās finansējošās institūcijas no Austrijas, Beļģijas (Valonijas), Brazīlijas, Čīles, Horvātijas, Dānijas, Ēģiptes, Igaunijas, Somijas, Francijas, Vācijas, Ungārijas, Itālijas, Izraēlas, Latvijas, Luksemburgas, Norvēģijas, Panamas, Polijas, Rumānijas, Spānijas, Zviedrijas, Turcijas.

Konkursa nolikumā sniegta detalizēta informācija par apakštēmām. Projektu konkurss notiek divās kārtās.

Laika grafiks:

2021. gada 4. marts plkst. 18:00 pēc Latvijas laika

Pirmās kārtas projektu iesniegšana

2021. gada maija vidus

Pirmās kārtas projektu vērtēšana un labāko uzaicināšana iesniegt otrās kārtas (pilno) projektu

2021. gada 17. jūnijs plkst. 18:00 pēc Latvijas laika

Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas gala termiņš

2021. g. augusta otrā puse

Oponēšanas iespēja vērtētāju atzinumiem (rebuttal)

2021. gada septembris

Pilno projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansēšanai atbalstāmajiem projektiem

2021. gada oktobra vidus

Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem

2021. gada pēdējais ceturksnis/2022.g. pirmais ceturksnis

Projektu uzsākšana

Nosacījumi projekta pieteikšanai: konsorcijā jābūt pārstāvētām vismaz trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā. Konsorcija dalībnieku skaits ir trīs līdz seši.

Tajos projektos, kas izturēs konkursu pirmajā kārtā un tiks uzaicināti iesniegt pilno projektu, var tikt iekļauts papildus viens dalībnieks no valstīm, kuras līdz šim maz piedalījušās konkursos – šo valstu sarakstu noteiks pirmās kārtas rezultāts. Tad maksimālais dalībnieku skaits var tikt palielināts līdz septiņi.

Maksimālais projektu ilgums trīs gadi. 

Papildu informācija konkursa oficiālajā mājaslapā.