Atbalstītie programmas EUROSTARS-2 projekti un Latvijas dalībnieki

Nr.p.k.

Projekta nosaukums, numurs un akronīms

Latvijas dalībnieka nosaukums

Projektā iesaistītās valstis

Projekta īstenošanas laiks

Aktīvie projekti

 1.

Wildfire early detection and management system merging terrestrial and satellite image processing

 

E! 113279 Wildfire alerts

SIA Baltic Satellite Service

Latvija, Spānija, Francija

01.09.2019. - 31.08.2022.

 2.

Product Fingerprinting on Large Scale

 

E! 113271 PROFILES

SIA Cunami WEB

Latvija, Austrija, Šveice (2)

15.10.2019.- 14.10.2021.

3.

Challenging African Swine Fever outbreaks with

innovative VLP-based vaccines

 

E!114258; ASF-INNOVAC

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Šveice, Beļģija, Latvija 01.10.2020. – 30.09.2023.
4. Synergistic Stimulation of Adrenergic Receptors for the Treatment of Obesity

 

E! 114421; SYNSTAR
Latvijas Organiskās sintēzes institūts Zviedrija, Latvija, Lielbritānija, Nīderlande 01.09.2020. – 31.08.2023.
5. Ultra-Portable continuous emission monitoring system

 

E! 113993; UP-CEMS
 
  • SIA InPass
  • Liepājas Universitāte
Latvija, Dānija 07.08.2020. – 06.08.2023.