• Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projeka “Individuālo mācību kontu pieejas attīstība” (IMK) mērķis ir veicināt pieaugušo izglītības kvalitāti, efektīvu pārvaldību un precīzu rezultātu vadību cilvēkkapitāla politikas īstenošanai. Attīstot esošo VIAA pieaugušo izglītības programmu pārvaldības platformu, tiks nodrošināts vienots ieejas punkts pieaugušo izglītībai, kā arī datu apmaiņai un uzkrāšanai. Platforma tiks attīstīta kā modulāra sistēma, nodrošinot integrāciju ar citām valsts informācijas sistēmām. 
  • IMK platformas lietotāji varēs izveidot personīgo kontu, lai pieteiktos sava karjeras attīstības ceļa vajadzībām atbilstošām mācībām kā par personīgo vai darba devēja, tā par valsts budžeta vai ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansējumu. Mācību programmu un pakalpojumu sniedzēji varēs daudz efektīvāk vadīt savu piedāvājumu dažādām mērķgrupām, izmantojot dažādus līdzfinansējuma instrumentus, savukārt partneri - ministrijas, darba devēju pārstāvji, nozaru asociācijas, pieaugušo izglītības organizācijas - iegūs daudz precīzākus datus un  informāciju, kas nepieciešama mērķtiecīgai cilvēkkapitāla politikas vadībai un plānošanai.
  • Līdz 2026. gadam ieplānots izstrādāt un aprobēt IMK pieeju Latvijā, pilotprojekta ietvaros iesaistot 3500 personas.
  • Lai IMK pieeja sasniegtu plašākas mērķauditorijas, sniegtu finansiālu atbalstu un motivāciju profesionālajai attīstībai sabiedrībā, projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar projekta konsultatīvajiem partneriem – Labklājības ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Nodarbinātības valsts aģentūru, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju un biedrību “Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu centrs”. Konsultatīvajiem partneriem tiek organizētas regulāras tikšanās darba grupās, lai apkopotu priekšlikumus un ierosinājumus par IMK pieejas attīstību, kā arī dalītos ar labākās prakses piemēriem. Pirmā tikšanās ar konsultatīvajiem partneriem norisinājās šī gada 4.aprīlī.
  • IMK pieeja Latvijā tiek veidota atbilstoši ES Padomes ieteikumam par IMK ES dalībvalstīm, kur IMK ir noteikts kā atbalsta instruments, ar ko personām tiek nodrošinātas individuālas tiesības uz mācībām.
  • Platforma tiek attīstīta kā viena no digitālās transformācijas komponentēm saskaņā ar Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam 4.4.13  rīcības virzienu “Izglītības procesu digitālā transformācija”.