ERAF atbalsts projektu sagatavošanas finansēšanai

Ar 2021. gada 3. februāri atbalsta pieteikumu pieņemšana ir pārtraukta, jo sasniegts programmas Apvārsnis 2020 un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas apakšprogrammu konkursos iesniegtu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšanai atvēlētais finansējuma apmērs.

Valsts izglītības un attīstības aģentūra piešķīra finansiālo atbalstu atbalsta pieteicējam par projektu pieteikumu, kas iesniegti attiecīgo Eiropas Savienības izpildinstitūciju organizētajos programmas Apvārsnis 2020 un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas, to apakšprogrammu, speciālo programmu, kopuzņēmumu un aktivitāšu projektu konkursos sagatavošanu, ja projekta pieteikums saņēmis novērtējumu virs kvalitātes sliekšņa  (vērtējums vienāds ar kvalitātes sliekšņa vērtību vai augstāks).

Atbalstu piešķīra, pamatojoties uz:

  • Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumiem Nr. 315 „Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”;
  • Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. gada 27. marta metodiku Nr. 12-8/2 “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanai”;
  • Aģentūras 2018. gada 12. jūnija nolikumu “Par atbalsta piešķiršanas kārtību programmas Apvārsnis 2020 un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas apakšprogrammu konkursos iesniegtu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšanai”.