ERA-NET TRANSCAN (Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities - Nacionālo/reģionālo vēža pētījumu pārneses klīniskajā praksē programmu un aktivitāšu sinhronizācijair 28 zinātni finansējošo organizāciju no Eiropas un Taivānas izveidota ERA-NET Cofund platforma, kuras darbība tika uzsākta 2015. gada janvārī un turpināsies līdz 2019. gada 31. decembrim. Koordinators – Itālijas Veselības ministrija.

Izsludinātie konkursi: 

  • 2016. gada konkurss par tēmu “Minimāli invazīvās un neinvazīvās metodes vēža agrīnai atklāšanai un slimības progresēšanas noteikšanai”
  • 2017./2018. gada konkurss (JTC 2017) par tēmu “Pētījumi par retajiem audzējiem – pārnese klīniskā praksē”

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.