Izglītības informācijas portāli

Eurydice

   

 

Eurydice ir oficiāls, uzticamas un viegli salīdzināmas izglītības sistēmu un politikas informācijas apkopošanas, uzraudzības, apstrādes un aprites tīkls, kas darbojas visā Eiropā un ko atbalsta Eiropas Komisija un tīkla dalībvalstu izglītības ministrijas. Eurydice strādā galvenokārt valstu izglītības politikas veidotāju un ES institūciju labā, neaizmirstot arī reģionu un pašvaldību izglītības darbiniekus. Tīkla publikācijās galvenā uzmanība ir pievērsta tam, kādā veidā ir strukturēta un organizēta izglītība Eiropā. 
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/

     
     
 

Eurodesk

   
 

 

Eurodesk ir Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Jaunatne atbalsta struktūra, kuras galvenais uzdevums ir sniegt kvalitatīvu informāciju un padomus par Eiropu jauniešiem un tiem, kas ar jauniešiem strādā. Portāla rīcībā ir datubāze ar vairāk nekā 150 Eiropas finansējuma programmu aprakstiem, dokumentāciju un kontaktiem no 31 Eiropas valsts.
https://eurodesk.eu/

     
     

Refernet

   

  Refernet Latvia – Latvijas pārstāvis Eiropas profesionālās izglītības attīstības centra CEDEFOP izveidotajā informācijas tīklā. Portāls informē par Eiropas valstu profesionālās izglītības sistēmu, politiku, pētījumiem un praksi. Portāls sniedz iespēju salīdzināt profesionālo izglītību dažādās Eiropas valstīs. http://www.refernet.lv/