Nodarbinātības informācijas portāli

EURES

EURES ir Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkls, kas sniedz informāciju un padomus darba meklētājiem par nodarbinātības iespējām un darba un dzīves apstākļiem ES valstīs; palīdz darba devējiem atrast sev piemērotāko darbinieku; nodrošina ar informāc
Skatīt vairāk

EUROPASS

Europass ir uzticams Eiropas Savienības tiešsaistes rīku un informācijas kopums, kas palīdz visos karjeras un mācību posmos.
Skatīt vairāk

Izglītības informācijas portāli

Eurydice

Eurydice ir izglītības sistēmu un politikas informācijas apkopošanas, uzraudzības, apstrādes un aprites tīkls, kas darbojas visā Eiropā un ko atbalsta Eiropas Komisija un tīkla dalībvalstu izglītības ministrijas. Eurydice strādā galvenokārt valstu izglītī
Skatīt vairāk

Eurodesk

Eurodesk ir Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Jaunatne atbalsta struktūra, kuras galvenais uzdevums ir sniegt kvalitatīvu informāciju un padomus par Eiropu jauniešiem un tiem, kas ar jauniešiem strādā. Portāla rīcībā ir datubāze ar vairā
Skatīt vairāk

ReferNet Latvija

Refernet Latvia i Latvijas pārstāvis Eiropas profesionālās izglītības attīstības centra CEDEFOP izveidotajā informācijas tīklā. Portāls informē par Eiropas valstu profesionālās izglītības sistēmu, politiku, pētījumiem un praksi. Portāls sniedz iespēju sal
Skatīt vairāk