Nr.p.k.Projekta izstrāde

Lejupielādēt 

1.

KAA darba plānošana

 
1.1.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna veidlapa

?d=KAA_pasakumu_plans_veidlapa_2020_2021_SKOLAS_1_1.docx

1.2.

PIKC Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna veidlapa

?d=KAA_pasakumu_plans_veidlapa_2020_2021_PIKC_1_2l.docx

1.3.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna izmaiņas/papildinājumi (skolas un PIKC)

 
 • skolas ?d=KAA_pasakumu_plana_izmainas_papildinajumi_veidlapa_SKOLAS_1_3.docx
 • PIKC ?d=KAA_pasakumu_plana_izmainas_papildinajumi_veidlapa_PIKC_1_3.docx
1.4. Instrukcija KAA pasākumu plāna veidlapas aizpildīšanai ?d=Instrukcija_KAA_pasakumu_plana_2020_veidlapas_aizpildisanai_1_4.docx
1.5. PKK darba plāna veidlapa (skolas un PIKC)
 • skolas ?d=PKK_darba_plans_veidlapa_1_5.docx
 • PIKC ?d=PKK_darba_plans_veidlapa_PIKC_1_5.docx

 

2. Saturu apliecinošie dokumenti  
2.1.

Pasākuma programmas paraugs

?d=3969_Pasakuma_programmas_paraugs.docx

2.2.

Dalībnieku uzskaites paraugs (skolas, PIKC un vecāki)

 • skolas ?d=Dalibnieku_uzskaites_paraugs_SKOLAS_2_2.docx
 • PIKC ?d=Dalibnieku_uzskaites_paraugs_PIKC_2_2.docx
 • vecāki ?d=Dalibnieku_uzskaites_paraugs_VECAKI_2_2.docx
2.3.

Dalībnieku reģistrācijas paraugs (skolas un PIKC)

 • skolas ?d=Dalibnieku_registracijas_paraugs_SKOLAS_2_3.docx
 • PIKC ?d=Dalibnieku_registracijas_paraugs_PIKC_2_3.docx
2.4.

Mēneša darba atskaite PKK (skolas un PIKC)

 • skolas ?d=PKK_menesa_darba_atskaite_2020_2_4.docx
 • PIKC ?d=PKK_menesa_darba_atskaite_2020_PIKC_2_4.docx

 

 

3. Iepirkumu plāns ?d=02_Iepirkumu_plana_veidlapa.doc
3.1. Iepirkumu plāns (ar skaidrojumiem) ?d=021_Iepirkumu_plana_veidlapa_ar_skaidrojumiem.docx
3.2. Iepirkumu plāns (aktualizēts (ar skaidrojumiem)) ?d=Aktualizeta_iepirkumu_plana_veidlapa_ar_skaidrojumiem_2020.docx
4.

Darba līguma noformēšana

?d=Darba_liguma_noformesana.doc
4.1.

Darba laika uzskaites tabula (aizpilda par PKK, kuri strādā iestādē tikai vienā amatā)

?d=Darba_laika_uzskaites_tabula.xls

4.2. Kopējās noslodzes darba laika uzskaites tabula (aizpilda par PKK, kuri strādā iestādē arī citos amatos) ?d=Kopejas_noslodzes_darba_laika_tabula.xls
5. Izdevumus pamatojošo dokumentu saraksts ?d=Izdevumus_pamatojoso_dokumentu_saraksts.doc
6. Maksājumu pieprasījums sadarbības partneriem  ?d=22174_4_MP_veidlapa_sadarbibas_partneriem.xlsx
7. Avansa pieprasījums ?d=Avansa_pieprasijums_2020.doc
8. Partnera finansējuma izlietojums ?d=Partnera_finansejuma_izlietojums_2020.xlsx
9. Projekta informatīvā plāksne ?d=Informativa_plaksne_.docx
10.  Apliecinājums par bezmaksas pasākumu ?d=Apliecinajums_par_pas_kumu.doc
11. Veidlapa individuālo karjeras konsultāciju dalībnieku (izglītojamo) uzskaitei ?d=IKK_dalibnieku_uzskaites_veidlapa_2020.xls