Kredītu piešķiršanas komisijām

 Dokumenti, kuri nepieciešami kredītu piešķiršanas komisijām: 

  • Studiju kredīta apstiprinājuma forma ?d=Studiju_apstiprinajums_2019.xls
  • Studējošā kredīta apstiprinājuma forma ?d=Studejosa_kredita_apstiprinajuma_forma.xls
  • Instrukcija apstiprinājumu sagatavošanai ?d=Instrukcija_apstiprinajumu_sagatavosanai.doc
  • Pārskatu formas ?d=parskata_formas_augstskolam_29.07.2020.xltx
  • Instrukcija pārskatu sagatavošanai ?d=Instrukcija_parskatu_sagatavosanai.doc
  • Studiju kredīta maksimālais apmērs studiju programmām 2019. gadā ?d=IZMrik_SZA_studiju_kred.max_apmeri_2019_.docx