Valsts izglītības attīstības aģentūra 2021. gadā pieņēma Latvijas zinātnisko institūciju un mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu iesniegumus par finansējuma piešķiršanu Baltic Bonus programmas ietvaros par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstīm (Igaunija un/vai Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija).

Ar 2021. gada 4. novembri iesniegumu pieņemšana 2021. gadā tiek pārtraukta, jo sasniegts programmai atvēlētais finansējuma apmērs.

Visi Baltic Bonus programmas nosacījumi noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā. Finansiālā atbalsta apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā.

Kontaktinformācija:

Elza Zeidlere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālr.: 
+37129923005
e-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv 

Valsts izglītības attīstības aģentūra 2020.gadā pieņēma Latvijas zinātnisko institūciju un mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu iesniegumus par finansējuma piešķiršanu Baltic Bonus programmas ietvaros par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstīm (Igaunija un/vai Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija).

Ar 2020. gada 1. oktobri iesniegumu pieņemšana 2020. gadā tiek pārtraukta, jo sasniegts programmai atvēlētais finansējuma apmērs.

Visi Baltic Bonus programmas nosacījumi noteikti Baltic Bonus programmas 2020. gada īstenošanas nolikumā. Finansiālā atbalsta apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā.

Kontaktinformācija:

Elza Zeidlere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālr.: +37167785465
e-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv 

Lejupielādēt informatīvo materiālu par pieteikšanos Baltic Bonus programmai.

Valsts izglītības attīstības aģentūra 2019.gadā pieņēma Latvijas zinātnisko institūciju un mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu iesniegumus par finansējuma piešķiršanu Baltic Bonus programmas ietvaros par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstīm (Igaunija un/vai Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija).

Ar 2019. gada 7. novembri iesniegumu pieņemšana 2019. gadā tiek pārtraukta, jo sasniegts programmai atvēlētais finansējuma apmērs.

Visi Baltic Bonus programmas nosacījumi 2019. gadam noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā 2019. gadam. Finansiālā atbalsta apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā.

Kontaktinformācija:

Elza Zeidlere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta 
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālrunis: +37167785465
E-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv

Valsts izglītības attīstības aģentūra 2018. gadā pieņēma Latvijas zinātnisko institūciju un mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu iesniegumus par finansējuma piešķiršanu Baltic Bonus programmas ietvaros par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstīm (Igaunija un/vai Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija).

Ar 2018. gada 5.oktobri iesniegumu pieņemšana 2018. gadā tiek pārtraukta, jo sasniegts programmai atvēlētais finansējuma apmērs.

Visi Baltic Bonus programmas nosacījumi noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā 2018. gadam. Finansējuma apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā.

Kontaktinformācija:

Lelde Valeine
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālr.: +37167785465, fakss: 67814344
e-pasts: lelde.valeine@viaa.gov.lv 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ar 2017. gada 14. augustu uzsāka iesniegumu pieņemšanu par finansiālā atbalsta piešķiršanu Baltic Bonus programmas ietvaros, atbalstot Latvijas zinātnieku un uzņēmēju partnerību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstu vai Baltijas jūras reģiona ES dalībvalstu zinātniekiem un uzņēmējiem. Ar 2017. gada 19. septembri iesniegumu pieņemšana 2017. gadā tiek pārtraukta.

Visi Baltic Bonus programmas nosacījumi 2017. gadam noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā 2017. gadam. Finansiālā atbalsta apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā.

Kontaktinformācija:

Lelde Valeine
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālr.: +37167785465, fakss: 67814344
e-pasts: lelde.valeine@viaa.gov.lv