Darba programma 2018-2020

Sabiedrības izaicinājuma “ Eiropa mainīgajā pasaulē – iekļaujoša, inovatīva un domājoša sabiedrība” (SC6) mērķis ir rosināt un atbalstīt lielāku sapratni par Eiropā notiekošajiem procesiem, piedāvāt risinājumus un atbalstīt iekļaujošu, inovatīvu un domājošu Eiropas sabiedrību, nepieredzētu pārmaiņu un globālās savstarpējās atkarības pieauguma kontekstā.

2. jūlijā 2019. gadā Eiropas Komisija publicēja jaunāko Darba programmu 2018-2020, kurā ir apkopoti jaunie projektu uzsaukumi Sabiedrības izaicinājumam “ Eiropa mainīgajā pasaulē – iekļaujoša, inovatīva un domājoša sabiedrība”.

Kopējais budžets 2018. gada uzsaukumiem ir 171,95 miljoni EUR.

Projektu konkursiem 2019. gadā būs pieejami 183.41 miljoni EUR.

2020. gada uzsaukumi Darba programmā paredz budžeta sadali uzsaukumiem bez konkrētām tēmām.

Projektu konkursu piedāvājumi

Darba programma sastāv no šādiem projektu konkursiem:

Migrācija (29 miljoni eiro)

 1. MIGRATION-04-2020: Inclusive and innovative practices for the integration of recently arrived migrants in local communities
 2. MIGRATION-05-2018-2020: Mapping and overcoming integration challenges for migrant children
 3. MIGRATION-09-2020: Narratives on migration and its impact: past and present
 4. MIGRATION-10-2020: Sustainable practices for the integration of newly arrived migrants into societies

Sociālekonomiskā un kultūras transformācija ceturtās industriālās revolūcijas kontekstā (83 miljoni eiro)

 1. DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative impact of disruptive technologies in public services
 2. DT-TRANSFORMATIONS-12-2018-2020: Curation of digital assets and advanced digitisation
 3. DT-TRANSFORMATIONS-20-2020: European Competence Centre for the preservation and conservation of Monuments and Site
 4. DT-TRANSFORMATIONS-21-2020: Mentoring scheme for schools: mainstreaming innovation by spreading the advanced ICT-based teaching practices to a wide circle of schools
 5. DT-TRANSFORMATIONS-23-2020: To set up a digital accessibility observatory as a forum to take stock of market and technological developments, monitor progress in digital accessibility and provide opportunities for exchange of best practices
 6. TRANSFORMATIONS-04-2019-2020: Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism
 7. TRANSFORMATIONS-10-2020: Evolving European media landscapes and Europeanisation
 8. TRANSFORMATIONS-15-2020: Society and innovations: understanding the contexts, processes and consequences
 9. TRANSFORMATIONS-18-2020: Technological transformations, skills and globalization - future challenges for shared prosperity
 10. TRANSFORMATIONS-19-2020: Culture beyond borders – Facilitating innovation and research cooperation between European museums and heritage sites
 11. TRANSFORMATIONS-22-2020: Enhancing access and uptake of education to reverse inequalities

Nākotnes pārvaldība (66 miljoni eiro)

 1. DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020: New forms of delivering public goods and inclusive public services
 2. DT-GOVERNANCE-12-2019-2020: Pilot on using the European cloud infrastructure for public administrations
 3. DT-GOVERNANCE-22-2020: Citizen-centric public services in local and regional administrations
 4. GOVERNANCE-20-2020: Centres/Networks of European research and innovation
 5. GOVERNANCE-23-2020: Support to the networking of national R&I Think Tanks for helping co-shape and share a common perspective on R&I policy across Europe
 6. SU-GOVERNANCE-07-2020: The Common Foreign and Security Policy and the expanding scope of the EU's external engagement
 7. SU-GOVERNANCE-09-2020: Addressing radicalization through social inclusion
 8. SU-GOVERNANCE-21-2020: Developing deliberative and participatory democracies through experimentation

Konkursi Darba programmas 2018.-2020. gada ietvaros tiks atvērti 5. novembrī ar iesniegšanas termiņu 2020. gada 12. martā.

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā.

Noderīga informācija

Kopējais programmas budžets 2018.- 2020. gadam: 550 miljoni eiro

Projektu konkursi

Noderīgas saites

Funding & tender opportunities

Apvārsnis 2020 programmas mājaslapa

Apvārsnis 2020 projektu konkursi

CORDIS – Kopienas informācijas portāls par aktivitātēm pētniecības un attīstības jomās

Tuvākie pasākumi