ENTUC projektu pieteikumu konkurss

2021. gada 29. janvārī izsludināts jauns projektu konkurss ERA-NET COFUND “Pilsētu transformācijas iespējas” (Urban transformation capacities) ar tēmām:

  • Pilsētu aprites ekonomika
  • Apkaimju attīstība un pilsētu inovāciju ekosistēmas
  • Izturīga un noturīga pilsētu infrastruktūra un celtnes.

Konkursā piedalās: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Igaunija, Francija, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Spānija, Zviedrija. No atsevišķām valstīm piedalās vairākas finansējošās aģentūras, ir jāņem vērā to finansēšanas nosacījumi.

Laika grafiks

Līdz 2021. gada 15. aprīlim plkst. 15:00 pēc Latvijas laika

Pirmās kārtas projektu iesniegšana

2021. gada maijs

Projektu  vērtēšana

2021. gada jūnijs

Veiksmīgo projektu uzaicināšana iesniegt pilnos projektus

Līdz 2021. gada 23. septembrim 15:00 pēc Latvijas laika

Pilno projektu iesniegšana

2021. gada oktobris

Projektu vērtēšana

2021.gada decembris

Lēmuma pieņemšana par atbalstāmajiem projektiem

2022. gada pirmā puse

Projektu uzsākšana

2025. gads

Projektu pabeigšana

Projektu kopumam tiks organizēti kopīgi pasākumi. Projektiem ir jāparedz speciāls budžets dalībai kopējos pasākumos.

Jebkurš zinātnieks var piedalīties tikai divos projekta pieteikumos. Turklāt tikai vienreiz kā projekta koordinators. Tātad zinātnieks var piedalīties vai nu divos projekta pieteikumos kā galvenais izpildītājs, vai alternatīvi piedalīties viena projekta pieteikumā kā koordinators, un otra projekta pieteikumā kā galvenais izpildītājs. Projektu pieteikumi, kuros nebūs ievērots šis nosacījums, tiks anulēti bez vērtēšanas. Projekta pieteikumā pārstāvētas vismaz 3 valstis. Maksimālais projektu ilgums trīs gadi.

Detalizēta informācija par projektu uzsaukumu pieejama konkursa mājaslapā