FLAG-ERA III projektu pieteikumu konkurss

2018. gada 19.novembrī tika atvērts pētniecības projektu konkurss ar mērķi  atbalstīt pētniecības projektus, kas tematiski veido sinerģiju ar kādu no divām Eiropas Komisijas izveidotajām Flagship platformām: Graphene vai Human Brain Project

Konkursā ar finansējumu piedalās 18 valstu 22 pētniecību un inovāciju finansējošās institūcijas tai skaitā Izraēlas un Turcijas. 

Konkursa budžets ir ieplānots 20 milj. eiro apmērā. Valsts izglītības attīstības aģentūras ieguldījums konkursa budžetā ir 420 000 eiro, kas paredzēts projektu līdzfinansēšanai, kas iesniegti jebkurā konkursa tematiskajā prioritātē.

Projektu pieteikumu iesniegšanai konkursā ir paredzēta divpakāpju on-line kārtība.

Konkursa pirmajā kārtā līdz 2019. gada 19.februārim ir jāiesniedz projekta idejas pieteikums, kam jāatbilst kādai no konkursa tematikām, kas saistītas ar kādu no divu Flagship platformu Graphene un Human Brain Project prioritātēm:

Konkursa tēmas saistībā ar Flagship Graphene

 1. Synthesis and characterization of layered materials beyond graphene
 2. Graphene and related materials (GRMs) for Quantum Technologies
 3. Optimized GRM-based tunnel barriers for efficient spin injection and detection into graphene under operational conditions
 4. Spin torque and layered-materials-based memory building block
 5. Synthesis of monolayers of non-layered compounds
 6. Bacterial degradation of GRMs
 7. Osteoinductivity and immunisation capacity of GRMs
 8. Soft graphene-based materials for tissue engineering
 9. GRM-based large-area light emitters and arrays
 10. Low temperature growth of layered semiconductors for flexible applications
 11. Nanofluidics based on GRMs
 12. CVD growth of graphene on insulators
 13. Sensors based on GRMs and their heterostructures
 14. Electronic radio-frequency devices and systems based on GRMs
 15. Infrared photodetectors based on GRMs and their heterostructures
 16. LIDAR based on GRMs for autonomous vehicles
 17. Moore’s law continued through GRMs
 18. GRM-based solar modules
 19. Graphene-based cathode materials for Li-ion batteries
 20. Re-usable templates for graphene production

Konkursa tēmas saistībā ar Flagship Human Brain Project

 1. Development and maturation of cognitive processes and multisensory integration at micro- and macro-scales
 2. The role of neurotransmitter systems in human cognition
 3. Subcortical structures: from cognition to action
 4. The neuroscience of decision-making
 5. Studies on biological deep learning and combined declarative and working memory
 6. Disease modelling and simulation
 7. Single cell RNA sequencing of human and mouse brain
 8. Predictive neuroinformatics: A trans-species approach
 9. Testing neuronal models at multiple scales
 10. Automated construction and analysis of models of neurons and networks
 11. Reconstruction of neuronal morphology from microscopic image data
 12. Neuron data format standardization

Projekta pieteikumu var iesniegt universitātes, zinātniskie institūti, kā arī uzņēmumi, paredzot projektā izpētes darbus no fundamentālās zinātnes līdz rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālajām izstrādnēm.

Iesniedzot projektu konkursā, tā minimālais dalībnieku skaits ir trīs dalībnieki no vismaz trīs valstīm, kas piedalās konkursā. Projektā var piedalīties arī partneri, kas ir Flagship platformas dalībnieks un nepieprasa projekta īstenošanai finansējumu no FLAG-ERA III budžeta.

Konkursā tiek gaidīti projekti ar izpildes laiku  līdz 3 gadiem.

Projekta pieteikumu konkursa pirmajā kārtā on-line sistēmā var iesniegt izmantojot kādu no trim šādām vietnēm atbilstoši projektā pieteiktajai pētījumu kategorijai: fundamentālie pētījumi, lietišķie pētījumi vai inovācija:  

Graphene – Fundamentālie pētījumi

Graphene – Lietišķie pētījumi un inovācija

Human Brain Project – Fundamentālie un lietišķie pētījumi

Konkursa laika grafiks

Konkurss atvērts

2018. gada 19.novembris

Projektu ideju iesniegšana

2019. gada 19.februāris 13.00 (CET)

Pirmās kārtas projektu izvērtēšana un rezultātu paziņošana, veiksmīgo projektu konsorciju uzaicināšana iesniegt pilno projektu

2019. gada maijs

 

Pilno projektu pieteikumu iesniegšana

2019. gada jūlijs

Konkursa rezultātu paziņošana

2019.gada novembris

Projekta pieteikumu izvērtēs dažādu valstu neatkarīgie eksperti un lēmumu par atbalstu projekta īstenošanai pieņems nacionālā/reģionālā līmenī.

Finansējums projekta īstenošanai katram projekta dalībniekam tiks piešķirts attiecīgo nacionālo/reģionālo programmu ietvaros.

Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai ir paredzēts no Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās valsts budžeta programmas 70.06.00 „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem.

Sīkāka informācija par konkursa nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem pieejama FLAG-ERA mājaslapā

FLAG-ERA mājaslapā ir pieejams 2019. gada 10. janvāra vebinara ieraksts, kurā tiek skaidroti dalības nosacījumi FLAG-ERA 2019. gada projektu konkursā.

Projektu ideju un partneru meklēšanas rīks ir atrodams šeit.