Projektu konkursi 2021. gadā

Programma vai ERA-NET Cofund aktivitāte

Konkursa 1.kārtas deadline

Latvijas
ieguldījums
konkursa
budžetā, EUR

Saite uz konkursa mājas lapu

Koordinators

ForestValue - Innovating the forest-based bioeconomy

13.04.2021./ 13:00 (CET)

420 000

ForestValue

Maija Bundule

FLAG-ERA III - The Flagship ERA-NET – FLAG-ERA III

19.04.2021./ 17:00 (CET)

420 000

Flag-ERA

Maija Bundule

CHANSE - Collaboration of Humanities And Social Sciences in Europe

07.05.2021./ 14:00 (CET)

420 000

Chanse

Uldis Berķis,Maija Bundule

QuantERA II – ERA-NET Cofund in Quantum Technologies

13.05.2021./ 17:00 (CET)

400 000

Quantera

Juris Balodis

Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonds

14.05.2021./ 17:00 (LV)

80 000 USD

VIAA

Līva Griņeviča, Maija Bundule

ICT-Agri-FOOD, ERA-GAS, SusAn un SusCrop kopējs konkurss Circularity in mixed crop and livestock farming systems, with emphasis on greenhouse gas mitigation”

26.05.2021./ 15:00 (CET)

420 000

ICT Agri Food

Maija Bundule

M-era.Net3 - ERA-NET for research and innovation on materials and battery technologies, supporting the European Green Deal

15.06.2021./ 12:00 (CET)

840 000

M-era.Net3

Maija Bundule

TRANSCAN – 3 Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research

29.06.2021./ 12:00 (CET)

400 000

Transcan

Uldis Berķis