Nordplus
Projekts plānošana idejas

Noslēdzies Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības sadarbības programmas Nordplus 2022. gada projektu konkurss, kurā apstiprināti 33 projekti no Latvijas ar kopējo finansējumu 953 335,00 eiro apmērā. Konkursā no Latvijas kopumā tika iesniegti 46 projektu pieteikumi četrās apakšprogrammās.

Apakšprogramma

Atbalstītie Latvijas projekti

Iesaiste partnerībās*

Koordinatoram piešķirtais grants (EUR)

Valodu

0

2

0,00

Horizontālā

3

10

128440,00

 

Jauniešu

11

37

226860,00

Pieaugušo izglītības

8

7

339025,00

Augstākās izglītības

10

59

259010,00

 

KOPĀ:

33

115

953335,00

 

*Organizācija/iestāde/uzņēmums kā partneris var iesaistīties vairākos Nordplus projektos. Piemēram, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības universitāte ir partneri 6 Nordplus augstākās izglītības projektos.

Pieaugušo izglītības programmā īstenos 23% no visiem 2022. gadā atbalstītajiem Nordplus pieaugušo izglītības apakšprogrammas projektiem, ieņemot otro vietu aiz Lietuvas apstiprināto projektu skaita ziņā. No 18 iesniegtajiem Latvijas organizāciju pieteikumiem ir apstiprināti 8 projekti ar kopējo piešķirto finansējumu 339 025 eiro. 7 pieaugušo izglītības organizācijas no Latvijas piedalās citu valstu koordinētos projektos.

Jauniešu apakšprogrammā no 12 Latvijas izglītības iestāžu iesniegtajiem projektu pieteikumiem Nordplus programmas komiteja apstiprināja 11 projektus ar kopējo finansējumu 226 860,00 eiro. Vienlaikus vēl 37 Latvijas izglītības iestādes kā parteri iesaistījušās citu valstu koordinētajos projektos. Atbalstīto projektu ziņā Latvijai ir trešā vieta aiz Lietuvas un Dānijas jeb 12,5% no visiem iesniegtajiem projektiem jauniešu apakšprogrammā.

Atbalstu saņēma arī 10 Latvijas projektu pieteikumi no 12 iesniegtajiem augstākās izglītības apakšprogrammā ar kopējo finansējumu 259 010, 00 eiro apmērā. Latvijas augstākās izglītības iestādes kā partneri iesaistījušās 59 citu valstu koordinētos projektos.

Horizontālajā apakšprogrammā, kas veido saikni starp jauniešu, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības apakšprogrammām, šogad Latvijas projektu pieteicēji uzsāks 3 projektus no 4 iesniegtajiem par kopējo finansējumu 128 440,00 eiro. 10 Latvijas organizācijas iesaistījušās citu valstu koordinētos projektos kā partneri. Savukārt Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammā šogad divas Latvijas izglītības iestādes ir iesaistījušās projektos kā partneri.

No visām Nordplus dalībvalstīm tika iesniegts 371 projektu pieteikums, no kuriem Nordplus programmas komiteja apstiprināja 305 projektus ar kopējo finansējumu 9 925 030 eiro. Iesniegtie projekti ir vērsti uz sadarbības stiprināšanu starp Nordplus programmas dalībvalstīm, pilnveidojot izglītības sistēmu un ieviešot tajā jauninājumus.

Informācija par visu programmas dalībvalstu apstiprinātajiem projektiem pieejama Nordplus programmas oficiālajā mājaslapā, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas Nordplus sadaļā pie informācijas par katru no apakšprogrammām:

2023. gadā sāksies Nordplus programmas nākamais piecu gadu periods. Jaunā perioda Nordplus programmas pirmā projektu konkursa izsludināšana plānota 2022. gada 1. novembrī ar projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2023. gada 1. februārim. Savukārt no 2022. gada 1. septembra līdz 3. oktobrim būs iespēja iesniegt projektu pieteikumus sagatavošanas vizītēm jauniešu, pieaugušo un valodu apakšprogrammās.

Turpinot Ziemeļu un Baltijas valstu sadarbības veicināšanu visās izglītības jomās, konkrētajās apakšprogrammās paredzētas administratīva un finansiāla rakstura izmaiņas. Arī turpmāk ikgadējā Nordplus projektu konkursā projektus varēs iesniegt izglītības iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, veidojot sadarbību ar kādu no Baltijas vai Ziemeļvalstīm.

VIAA pilda Nordplus nacionālā informācijas biroja funkcijas Latvijā.