Apvārsnis Eiropa
EUMissions_Informacijas_diena_2022-plakats

Eiropas Komisija (EK) 2022. gada 18. un 19. janvārī ielūdz uz tiešsaistes informācijas dienām par programmas Apvārsnis Eiropa uzdevumu jomām jeb Eiropas Savienības (ES) misijām. ES misijas ir pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis Eiropa 2021.–2027. gadam jaunums, ar kuru īstenošanu plānots risināt dažas no lielākajām problēmām, ar kurām saskaras sabiedrība.

Pasākumi ietver tiešu atbalstu galvenajām visaptverošajām ES prioritātēm, piemēram, Eiropas zaļajam kursam, digitālajam laikmetam piemērotai Eiropai, vēža apkarošanas rīcības plānam un ekonomikai, kas strādā cilvēku labā.

Komisija aicina pētniekus un novatorus, kā arī pilsoņus un visas ieinteresētās personas piedalīties piecās misijās:

 1. Pielāgošanās klimata pārmaiņām: atbalstīt vismaz 150 Eiropas reģionus un kopienas, lai tie līdz 2030. gadam kļūtu noturīgi pret klimata pārmaiņām;
 2. Vēzis: uzlabot dzīvi vairāk nekā 3 miljoniem cilvēku līdz 2030. gadam, veicot profilaksi un ārstēšanu, un tiem, kurus skāris vēzis, tostarp viņu ģimenēm, dzīvot ilgāk un labāk;
 3. Atjaunot okeānus un ūdeņus līdz 2030. gadam;
 4. 100 klimatneitrālas un viedās pilsētas līdz 2030. gadam;
 5. Augsnes “darījums” (Soil Deal) Eiropai: 100 dzīvas laboratorijas un “bākas”, lai līdz 2030. gadam vadītu pāreju uz veselīgām augsnēm.

Reģistrēšanās nav nepaciešama. Plašāka informācija par pasākumu pieejama EK mājaslapā

Informācijas dienu programma pēc Briseles laika:

 • 18. janvāris
  • 9:30 - 9:40 Ievads
  • 9:45 - 12:45 Restore our Ocean and Waters by 2030 Mission
  • 14:00 - 15:30 Cancer Mission
  • 15:40 - 17:00 Session TBC

 

 • 19. janvāris
  • 9:00 - 10:00 Adaptation to Climate Change Mission
  • 10:45 – 12:45 100 Climate-Neutral and Smart cities by 2030 Mission
  • 14:00 - 16:00 A Soil Deal for Europe Mission