Norisināsies seminārs par Latvijas-Ukrainas sadarbības programmu

Šī gada 25. janvārī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē semināru “Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programma. 2016. gada projektu konkurss”. 

Norises vieta: VIAA, Vaļņu iela 1, Rīga (4. stāva semināru telpa) 
Laiks: plkst. 11:00 - 12:30 (ierašanās/reģistrēšanās no plkst. 10:45)

Pasākuma dalībnieki uzzinās par konkursa tematiskajām prioritātēm, konkursa norises laika grafiku un projektu iesniegšanas nosacījumiem.

Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju jomā 2016.-2020. gadam uzsākta, balstoties uz 1995. gada 21. novembrī Kijevā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības vienošanos par sadarbību izglītības, zinātnes un kultūras jomā un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2015. gada 31. decembra vienošanos par divpusējās sadarbības programmas īstenošanu zinātnes un tehnoloģiju jomā 2016.-2020. gadam.  Programmas ietvaros 2016. gada janvārī ir atvērts konkurss divpusēju pētījumu projektu iesniegšanai.      

Semināru vadīs VIAA Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja Maija Bundule.   

Interesenti aicināti piedalīties seminārā!

Kontaktinformācija:
Maija Bundule
e-pasts: maija.bundule@viaa,gov.lv