dators ar izsaukuma zimi

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka no 2021. gada jūnija uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Baltkrievijas Republikas Valsts zinātnes un tehnoloģiju komitejas sadarbības programmas darbība, ņemot vērā šī brīža Latvijas ārpolitikas un drošības politikas prioritātes, līdzšinējās sadarbības pieredzi ar Baltkrieviju, kā arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas aicinājumu uz laiku pārtraukt esošās aktivitātes ar Baltkrieviju. 

2020. gada martā tika atvērts kopīgas zinātniskās pētniecības un zinātniski tehniskajā jomā programmas projektu konkurss. Konkursā tika saņemti 23 Latvijas zinātnisko institūciju un komersantu projektu pieteikumi sadarbībai ar Baltkrievijas puses partneriem. Projektu pieteikumu administratīvās atbilstības pārbaudes rezultātā puse no iesniegtajiem projektu pieteikumiem netika saskaņoti ar Baltkrievijas Puses atbildīgo institūciju, kā rezultātā būtiski tika kavēts projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanas process.

Sadarbības programmas 2020. gada konkurss ir pārtraukts un konkursā iesniegtie projektu pieteikumi netiks virzīti lēmumu pieņemšanai par atbalstu labāko projektu īstenošanai.

Latvijas-Baltkrievijas kopīgās sadarbības programma uzsāka savu darbību 2018. gadā, lai veicinātu un attīstītu sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku, atbalstot zinātniski pētniecisko projektu, kas iesniegti programmas konkursā, īstenošanu ar pušu pārstāvēto institūciju līdzdalību. 2018. gadā noslēgtā vienošanās turpināja jau 2006. gadā uzsākto Latvijas un Baltkrievijas sadarbības programmu zinātnē un tehnikā.