Zinātnieki var pieteikties Latvijas – Ukrainas sadarbības projektu konkursā

Līdz 15. februārim zinātniekiem ir iespēja pietiekties Latvijas – Ukrainas sadarbības projektu konkursam zinātnes un tehnoloģiju jomā. Plānots, ka katram projektam pieejamais finansējums Latvijas partnerim būs līdz 20 000 eiro gadā un projekta īstenošanas laiks – divi gadi. 

Pirmdien, 2016. gada 4. janvārī, abas valstis parakstīja vienošanos par divpusējās sadarbības programmas īstenošanu zinātnes un tehnoloģiju jomā 2016.-2020. gadam, lai veicinātu un attīstītu sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā starp Latviju un Ukrainu. Programma paredz atbalstīt zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu ar abu pušu līdzdalību un savstarpējas zinātnieku un speciālistu apmaiņas vizītes zinātnisko sakaru paplašināšanai.


Konkursa ietvaros atbalstāmās tēmas

Eksakto un dabas zinātņu jomā:

  • enerģija un energoefektivitāte;
  • ekoloģija un vides pārvaldība;
  • dzīvības zinātnes, jaunas galveno slimību ārstēšanas un profilakses tehnoloģijas, biotehnoloģija, bioinženierija, ģenētika;
  • jaunu materiālu izstrāde;
  • aizsardzības tehnoloģijas;

Humanitāro un sociālo zinātņu jomā:

  • demogrāfiskās izmaiņas, migrācija un migranti;
  • Reģionālās attīstības iespējas un izaicinājumi.


Līgumus par projektu īstenošanu plānots slēgt šā gada maijā. Sadarbības rezultātā palielināsies kopējais piesaistītā ārējā finansējuma apjoms no citām atbalsta programmām un ukraiņu pētnieku skaits, kas strādā Latvijas zinātniskajās institūcijās. Plānots, ka tiks realizēti pieci līdz seši projekti, sagatavota vismaz viena publikācija starptautiski recenzējamos izdevumos katra sadarbības projekta ietvaros un sagatavots vismaz viens projekta pieteikums kādai citai atbalsta programmai.

Projektu iesniegumus saskaņā ar projektu iesniegumu veidlapu

 papīra formā vienā eksemplārā var iesniegt personīgi darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras lietvedībā (Vaļņu iela 1, 5. stāvs), vai nosūtot pa pastu, vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu nosūtot uz e-pastu info@viaa.gov.lv. Projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju Microsoft Word vai PDF datnes formātā, ievērojot konkursa termiņu, jānosūta uz e-pasta adresi ineta.pliksa@viaa.gov.lv.

Pirms dokumentu iesniegšanas aicinām pārliecināties, ka atbilstošs projekta pieteikums ir iesniegts arī Ukrainas pusē.

Papildu informācija:

Maija Bundule
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
tālr.: 67785423
e-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv 

Inga Jēkabsone
Izglītības un zinātnes ministrijas
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece ES jomā
Vaļņu iela 2 Rīga, LV 1050
tālr.: 67047963
e-pasts: inga.jekabsone@izm.gov.lv