Future and Emerging Technologies (FET) programmas ietvaros tiek sniegts atbalsts zinātniskai sadarbībai, kas sekmē Eiropas inovācijas kapacitātes izaugsmi un maina esošās zinātnes paradigmas. Programma nodrošina tādu zinātnieku starpnozaru sadarbību, kas virzīta uz radikāli jaunu, pat augsta riska ideju īstenošanu un veicina daudzsološāko jaunāko zinātnes un tehnoloģijas jomu attīstību.

FET programmas ietvaros ir izveidoti trīs atbalsta instrumenti vai konkursu shēmas

  • FET Open shēma ir jaunu un vizionāra rakstura ideju pieteikumu konkurss, kurā nav ierobežojumu tematikas ziņā.  Konkursā nav noteikta ideju pieteikumu iesniegšanas termiņa. Savu ideju vai pētniecības vīzijas piedāvājumu var iesniegt ikviens.
  • FET Proactive konkursa prioritātes tiks noteiktas pēc konsultācijām ar zinātniekiem. Šādi izvēlētas prioritātes tiek piedāvātas ar nolūku saņemt konkrētu inovatīvu un tehnoloģisku risinājumu piedāvājumus iepriekš nodefinētajai aktualitātei.
  • FET Flagships instruments ir atbalsts ambiciozām, apjomīgām un starpdisciplinārām pētniecības iniciatīvām, kuru mērķis ir nodrošināt Eiropas vadošo lomu zinātnē pasaulē un tādējādi radīt nosacījumus nākotnes tehnoloģiju radīšanai un Eiropas ekonomiskajai attīstībai.

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā.

Noderīga informācija

Kopējais programmas budžets 2018.-2020. gadam 1,5 miljardi eiro

FET projektu konkursi

Noderīgas saites

Research Participant Portal

Apvārsnis 2020 programmas mājaslapa

Apvārsnis 2020 projektu konkursi

CORDIS – Kopienas informācijas portāls par aktivitātēm pētniecības un attīstības jomās

Tuvākie pasākumi