Apakšprogrammas mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības konkurētspēju un vadošo lomu rūpniecībā. Atbalsts tiek piešķirts konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību izstrādei un ieviešanai, kā arī investīcijām dažādos ražošanas sektoros.

Projektos paredzēts izstrādāt un pilnveidot inovatīvus materiālus ar jaunām īpašībām un funkcionalitāti, līdz minimumam samazinot to ražošanas ietekmi uz vidi un resursu patēriņu. Zināšanu ietilpīgas, ilgtspējīgas, starpnozaru tehnoloģijas rada vairāk novatoriskus produktus, procesus un pakalpojumus, uzlabojot ražošanu un apstrādi.

Plašais apakšprogrammas aktivitāšu klāsts koncentrējas uz sekojošām jomām

Nanotehnoloģijas:

 • nākamās paaudzes nanomateriāli, nanoierīces un nanosistēmas;
 • drošu nanotehnoloģiju izstrāde un pielietojums;
 • nanotehnoloģiju sociālie aspekti;
 • nanomateriālu, komponenšu un sistēmu efektīva sintēze un ražošana;
 • ražīguma palielināšana, mērīšanas metodes un ierīces;
 • inovatīvi materiāli.

Multifunkcionālo un nozīmīgāko materiālu tehnoloģijas:

 • materiālu izstrāde un pārveidošana;
 • materiālu sastāvdaļas;
 • materiāli ilgtspējīgai un zemas oglekļa dioksīda emisijas rūpniecībai;
 • materiāli radošajām nozarēm;
 • metroloģija, raksturošana, standartizācija un kvalitātes kontrole;
 • izejvielu izmantošanas optimizācija.

Ražošana un apstrāde:

 • tehnoloģijas nākotnes rūpnīcām;
 • tehnoloģijas energoefektīvām ēkām;
 • tehnoloģijas ilgtspējīgai un zemas oglekļa dioksīda emisijas energoietilpīgu procesu rūpniecībai;
 • jauni ilgtspējīgas uzņēmējdarbības modeļi.

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā.

Noderīga informācija

Kopējais programmas budžets 2018.-2020. gadam 1,6 miljardi eiro

Projektu konkursi

Noderīgas saites

NMP TeAM - National Contact Points can help you find right topic and partners

Research Participant Portal

Apvārsnis 2020 programmas mājaslapa

Apvārsnis 2020 projektu konkursi

CORDIS – Kopienas informācijas portāls par aktivitātēm pētniecības un attīstības jomās

Tuvākie pasākumi