ForestValue

ForestValue (ForestValue – Innovating forest-based bioeconomy) ir Apvārsnis 2020 programmas ERA-NET Cofund aktivitātes projekts inovatīvas mežsaimniecības un bioekonomikas jomā. Projekta īstenošana ir uzsākta 2017. gada 1. oktobrī un plānota līdz 2022. gada 30. septembrim. ForestValue projektā sadarbojas 34 zinātni un pētniecību finansējoša nacionālā institūcija, pārstāvot 12 Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Argentīnu, Ēģipti, Jordāniju, Norvēģiju, Šveici, Tunisiju un Turciju.

Projekta mērķis ir izveidot nacionālo un reģionālo politikas veidotāju ilgstošu sadarbības platformu, kas sekmētu kopēju nozares attīstības plānošanu un veicinātu inovācijas un celtu mežsaimniecības nozares konkurētspēju Eiropā, atbalstītu tās pārveidošanu no resursiem intensīvas uz zināšanām ietilpīgu, produktīvu, resursefektīvu un elastīgu nozari. Lai attīstītu mežsaimniecības nozari un Eiropas bioekonomiku, kurā mežsaimniecībai ir nozīmīgi daļa, ir nepieciešama mežsaimniecības sistēmu un ar tām saistīto vērtību ķēžu ilgtspējīga attīstība un modernizācija, tostarp novatorisku uzņēmējdarbības koncepciju ieviešana un ražošanas tehnoloģiju izstrāde.

Detalizēta informācija ir ForestValue projekta mājaslapā

ForestValue projekta koordinators ir Somijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija.

Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija.