OSMOZE ir Francijas - Latvijas sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās. Sadarbības programma tiek īstenota saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Ārlietu un starptautiskās attīstības ministrijas 2021. gada 28.maija administratīvā vienošanās par zinātniskās pētniecības projektu īstenošanu Hubert Curien partnerības programmā OSMOZE.

Programmas mērķis ir veicināt un attīstīt augsta līmeņa zinātniski pētniecisko sadarbību starp Latvijas un Francijas zinātniskajām institūcijām, tai skaitā augstskolām, kā arī valsts un privāto uzņēmumu zinātniskajām grupām, lai sekmētu augsta līmeņa zinātnisko pētījumu īstenošanu un konkurētspējīgu tehnoloģiju izstrādi.

Programmas darbība

OSMOZE veicina un attīsta augsta līmeņa zinātniski pētniecisko sadarbību starp Latvijas un Francijas zinātniskajām institūcijām, tai skaitā augstākās izglītības institūcijām un valsts un privātajiem uzņēmumiem, mobilitātes pasākumu ietvaros saskaņā ar vienošanos, lai sekmētu augsta līmeņa zinātnisko pētījumu īstenošanu un konkurētspējīgu tehnoloģiju izstrādi.

Finansējums

Sadarbības programmā finansējums paredzēts tikai abu valstu zinātnieku mobilitātes izdevumu segšanai, apmaksājot īslaicīgas uzturēšanās izdevumus. Sadarbības projektu īstenošanas ilgums ir divi gadi un finansējumu projekta īstenošanai piešķir katru gadu no jauna.

Sadarbības programmu īstenošana

No Francijas puses: 

  • Francijas Republikas Ārlietu un starptautiskās attīstības ministrija sadarbībā ar Francijas Republikas Augstākās izglītības un zinātnes ministriju.

No Latvijas puses: 

  • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru.

Kontaktinformācija

Lelde Valeine
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālr.: +371 67785465,
E-pasts: lelde.valeine@viaa.gov.lv  

Kontaktpersona no Francijas puses:
Sandra Urtāne, Francijas institūts Latvijā, starpnozaru projektu koordinatore
Tālr. +371 67201855, e-pasts: sandra.urtane@institut-francais.lv 
Adrese: Elizabetes iela 59, Rīga, LV 1050

No Francijas puses atbildīgā institūcija:
Campus France
Gestion PHC
28 rue de la Grange-aux-Belles
75010 Paris
Tālrunis: +331 40405858
www.campusfrance.org/fr/osmose