Supporting refugee learners from Ukraine in schools in Europe
Publicēšanas gads
2022
Publikācijas tēma
Migranti Vispārējā izglītība
Publikācijas valoda
Angļu

Krievijas iebrukums Ukrainā lika daudziem cilvēkiem pamest savas mājas un meklēt aizsardzību kaimiņvalstīs, tai skaitā arī daudziem bērniem un jauniešiem. Uzņēmējvalstīm un to izglītības sistēmām tagad ir pienākums reaģēt uz šo situāciju, nodrošinot bēgļiem dažādus atbalsta pasākumus, lai veicinātu viņu ātru un veiksmīgu integrāciju.

Ziņojumā izpētīti galvenie pasākumi, ko ir ieviesušas skolas, lai palīdzētu uzkraiņu bērniem un jauniešiem integrēties. Ziņojums informē un atbalsta Eiropas izglītības sistēmu centienos nodrošināt Ukrainas izglītojamajiem piekļuvi izglītībai, apmācībai un atbalstam, kas ir viņu vajadzībām, vēlmēm un emocionālajai labklājībai atbilstošs.

Lejupielādēt