Towards equity and inclusion in higher education in Europe
Publicēšanas gads
2022
Publikācijas tēma
Augstākā izglītība
Publikācijas valoda
Angļu

Šajā Eurydice ziņojumā ir novērtēts cik liela izglītības politikas uzmanība tiek pievērsta vienlīdzībai un iekļaušanai augstākajā izglītībā Eiropas sistēmās. Izstrādājot vienkāršus un saliktus rādītājus, tajā tiek analizēts Eiropas augstākās izglītības sistēmu pašreizējais saskaņošanas līmenis ar principiem un pamatnostādnēm, par kurām vienojušās visas EHEA (European Higher Education Area) valstis, lai īstenotu apņemšanos uzlabot augstākās izglītības sociālo dimensiju.

Ziņojuma galvenais avots ir dati, kas iegūti no informācijas par augstākā līmeņa noteikumiem un politikām, ko sniegušas valstu Eurydice nacionālās vienības, kas pārstāv 38 izglītības sistēmas 36 Eiropas valstīs, ar atsauci uz 2020./2021. akadēmisko gadu.

Lejupielādēt ziņojumu