The Structure of the European Education Systems 2020/21
Publicēšanas gads
2020
Publikācijas tēma
Izglītības sistēmas struktūra
Publikācijas valoda
Angļu
Projekts
Eurydice

Ziņojums raksturo izglītības sistēmas organizāciju Eiropas valstīs, sākot no pirmsskolas izglītības līdz augstākajai izglītībai 2020./2021. mācību un akadēmiskajā gadā. Informācija ir pieejama par 43 Eiropas izglītības sistēmām, kas aptver 38 valstis, kas piedalās Erasmus+ programmā.

Lejuplādēt (EN)