The Organisation of School Time in Europe. Primary and General Secondary Education – 2021/22
Publicēšanas gads
2021
Publikācijas tēma
Mācību ilgums Mācību procesa organizēšana Vispārējā izglītība
Publikācijas valoda
Angļu
Projekts
Eurydice

Pamatojoties uz valstu datiem, ziņojums sniedz pārskatu par mācību gada garumu, sākuma un beigu datumiem, skolas brīvdienu grafiku un ilgumu un skolas dienu skaitu. Tas aptver pamata un vispārējo vidējo izglītību.

Informācija pieejama par 37 valstīm.